Start Chirojaar 2019-2020

Na een fantastisch kamp, een succesvol Trappistencafé en een geslaagd Startweekend is de leiding helemaal klaar om aan Chirojaar 2019-2020 te beginnen. Voor leden die in 2018-2019 al ingeschreven waren bij Chiro Westmalle zal de eerste chirozondag doorgaan op zo. 1 september, dan zal de leidingsovergang gebeuren. Vanaf zo. 8 september zijn alle nieuwe leden, vriendjes en vriendinnetjes welkom op onze Openspelendag. Inschrijvingen kunnen nu al online gebeuren via www.chirowestmalle.be of op de Chiro op zo. 15 en zo. 22 september.

Groetjes,
De leidingsploeg van '19-'20